Vilkår for brug

Det er udelukkende den engelske version af vores privatlivspolitik, som er juridisk bindende. Oversættelserne tilbydes udelukkende som en service til brugerne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den oversatte version og den engelske version, er det den engelske version, som er den gældende.

Du bedes læse disse vilkår og betingelser nøje, før du bruger momondo:

Ved at bruge momondo accepterer du disse vilkår og betingelser.

Denne aftale vedrørende vilkår for brug ("aftalen") angiver de juridisk bindende vilkår for din brug af momondos tjenester. Ved at bruge momondos tjenester accepterer du at være bundet af denne aftale, uanset hvorvidt du er "besøgende" (hvilket betyder, at du blot surfer rundt på momondos hjemmeside) eller "medlem" (hvilket betyder, at du har registreret dig hos momondo). Termen "bruger" henviser til en besøgende eller et medlem. Du er alene berettiget til at bruge momondos tjenester (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), hvis du accepterer at overholde alle gældende love og denne aftale. Hvis du ønsker at blive medlem, kommunikere med andre medlemmer og gøre brug af momondos tjenester, skal du læse denne aftale og tilkendegive din accept i forbindelse med registreringsprocessen. Indholdet og oplysningerne på denne hjemmeside og i mobilapps (herunder, uden begrænsning, pris på og tilgængelighed af rejseydelser) samt den software og infrastruktur, der anvendes til at levere dette indhold og disse oplysninger, tilhører Momondo A/S ("momondo") eller dennes tilknyttede virksomheder, leverandører og formidlere.

momondo kan til enhver tid foretage ændringer af denne aftale, og en sådan ændring skal træde i kraft, når den opslås af momondo på momondos hjemmeside. Du accepterer at være bundet af enhver ændring til denne aftale, når du bruger momondos tjenester, efter en sådan ændring er opslået. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt læser denne aftale for at sikre dig, at du er opdateret omkring eventuelle ændringer.

Privatlivspolitik

Din brug af denne hjemmeside og disse apps er omfattet af momondos privatlivspolitik, der findes på privatlivspolitik, og som er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår.

Beskrivelse af tjenesten

momondo giver brugerne værktøjer og ressourcer til at søge, planlægge og dele rejseydelser, herunder online samarbejdsværktøjer og søgetjenester, som p.t. kendes eller udvikles på et senere tidspunkt, herunder, uden begrænsning, enhver software, der er inkorporeret i sådanne værktøjer og tjenester ("tjenesten").

momondo er ikke et rejsebureau eller en forhandler. Når du har foretaget en søgning på momondo, kan du vælge at blive overflyttet til den valgte tredjepartsleverandørs hjemmeside eller mobilside, hvor du kan foretage en reservation. Vi er ikke ansvarlige for vilkår for brug eller privatlivspolitikker på disse hjemmesider eller mobilsider, hvor du foretager din reservation. Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkårene for brug og privatlivspolitikken på leverandørens hjemmeside eller mobilside. momondo er ikke ansvarlig for at opkræve eller eftergive afgifter i forbindelse med dine køb af produkter og tjenesteydelser fra disse tredjepartsleverandører.

Du forstår og accepterer, at tjenesten leveres, som den er og forefindes, og at momondo ikke påtager sig noget ansvar for rettidigheden, sletning, leveringsproblemer med tjenesten eller manglende søgning, opbevaring af brugeroplysninger, kommunikation med brugerne eller indstillinger for personliggørelse.

momondo er en gratis tjeneste til personlig og ikke-kommerciel brug.

Du må ikke gå ind på momondos hjemmeside ved brug af automatiske processer, heller ikke selv om det er til personlig brug.

Brug af ophavsretligt beskyttet materiale/varemærker

Alt materiale på denne hjemmeside eller i denne app, herunder, uden begrænsning, enhver form for dokumentation, indhold, tekst, data, grafik, billeder, interfaces eller andet materiale eller andre værker ("materialet"), er ophavsretligt beskyttet materiale, der er ejet af eller givet i licens til momondo. Alle rettigheder forbeholdes. Materialet indeholder varemærker, servicemærker og handelsnavne, der ejes af momondo og dennes tilknyttede virksomheder, og kan også indeholde mærke- og produktnavne, som er varemærker, servicemærker eller handelsnavne tilhørende tredjeparter, der ejes af deres pågældende ejere. Bortset fra, hvad der øvrigt er anført på hjemmesiden eller i apps'ene, berettiges du herved til at se, downloade, gemme, kopiere og udskrive materialet på følgende betingelser: (1) Alle kopier af materialet eller en del deraf skal indeholde momondos meddelelse om ophavsret. (2) momondo forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at tilbagekalde en sådan tilladelse, og du skal ophøre med brugen deraf straks ved meddelelse derom fra momondo.

Hyperlinks til denne hjemmeside

Du tildeles en begrænset, ikke-eksklusiv ret til at oprette et "hypertekst"-link til denne hjemmesides eller apps startside, forudsat at et sådant link ikke fremstiller momondo eller nogen af dennes øvrige produkter eller tjenester på en fejlagtig, vildledende, nedsættende eller i øvrigt injurierende måde. Denne begrænsede ret kan til enhver tid tilbagekaldes, uanset årsag. Du må ikke bruge, indramme eller bruge indramningsteknikker til at indramme et varemærke, logo eller handelsnavn eller andre beskyttede oplysninger tilhørende momondo, herunder de billeder, der findes på hjemmesiden, indholdet i en tekst eller layout/design på en side eller i en form, der er indeholdt på en side, uden momondos udtrykkelige skriftlige samtykke.

Medlemskonti, passwords og sikkerhed

Visse områder af hjemmesiden eller app'en kan være beskyttet af et password og kræver registrering eller log-in, før der kan opnås adgang. Når du gennemfører vores registreringsproces, får du en profil, og du vælger dit eget password, der gør det muligt at få adgang til alle rejseydelser. Du accepterer at opretholde fortrolighed omkring dit password og er fuldt ansvarlig for alt ansvar og enhver form for erstatning, der følger af din manglende opretholdelse af denne fortrolighed og alle aktiviteter, der sker via brugen af dit password. Du accepterer straks at orientere os om uberettiget brug af dit password eller noget andet sikkerhedsbrud. Du accepterer, at momondo ikke kan og ikke vil være ansvarlig for tab eller skade, der udspringer af din manglende overholdelse af denne politik.

Når du har logget ind på din profil, vil du være logget ind, indtil du logger ud, selvom du vælger at lukke den browser, du bruger.

Indhold der skal medtages på eller distribueres via momondo

Du anerkender, at du er ansvarlig for oplysninger, billeder, grafik, beskeder, indhold og alt andet materiale, som du uploader, opslår, e-mailer eller på anden vis sender til hjemmesiden eller app'en eller stiller til rådighed ved brug af tjenesten, og at du er fuldt ansvarlig for hvert enkelt indlæg fra din side, herunder dets lovlighed, pålidelighed, egnethed, originalitet og ophavsretlige beskyttelse. momondo fremsætter ikke krav om ejerskab til indhold (herunder billeder og grafik), som du indsender eller stiller til rådighed som en del af vores rejseindhold. Hvad angår rejseindhold, som du indsender eller stiller til rådighed som en del af momondos rejseindhold, tildeler du momondo en verdensomspændende, royalty-fri og ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse og vise sådant indhold for offentligheden med henblik på at levere og promovere den destination, i forhold til hvilken dette indhold blev indsendt.

Denne licens eksisterer kun så længe, du har valgt at fortsætte med at lade sådan indhold være en del af tjenesten, og vil ophøre på det tidspunkt, hvor du eller momondo fjerner dette indhold fra tjenesten. Du accepterer at levere en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til at bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre og sublicensere indhold (herunder billeder og grafik), som du indsender eller stiller til rådighed i tjenestens "offentligt tilgængelige" områder. Tjenestens "offentligt tilgængelige" områder er de områder, som momondo stiller til rådighed for offentligheden, herunder rejseindhold, hvor muligheden for at dele rejseindhold med offentligheden er valgt. Offentligt tilgængelige områder omfatter ikke rejseindhold, som du har valgt at gemme som dit favorit rejseindhold.

momondo kontrollerer ikke det indhold, der opslås af tredjeparter via tjenesten, og garanterer som sådan ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette indhold. Du forstår, at du ved at bruge tjenesten, kan du blive eksponeret for indhold, som er krænkende, stødende eller uønsket. momondo skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller undladelser ved indhold, eller bortkomst eller beskadigelse af nogen art, der opstår som følge af brugen af indhold, der er opslået, e-mailet, indsendt eller på anden måde stillet til rådighed via tjenesten.

Generelle procedurer vedrørende brug af momondo

Du anerkender, at momondo kan fastlægge generelle procedurer og begrænsninger for brugen af tjenesten, herunder, uden begrænsning, det maksimale antal rejseplaner, der kan gemmes på din profil, det maksimale antal medlemmer, der kan arbejde på en specifik rejseplan, og den maksimale diskplads, du vil få tildelt på momondos servere. Derudover accepterer du ikke at iværksætte nogen foranstaltninger, der ifølge momondo kan påføre momondos servere eller infrastruktur en uforholdsmæssig stor belastning.

Ændring af tjenesten

momondo forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt og til enhver tid, at ændre eller lukke tjenesten (eller en del deraf), midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel. Du accepterer, at momondo ikke skal være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvad angår ændring af, indstilling af eller ophør af tjenesten.

Ophør

Du accepterer, at momondo, efter eget valg og uden forudgående varsel, omgående kan lukke din profil og for din adgang til tjenesten. Årsagen til dette ophør skal omfatte, men er ikke begrænset til, (a) overtrædelse eller brud på disse vilkår for brug eller andre af momondos aftaler eller retningslinjer, (b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre myndigheder, (c) en anmodning fra dig (dit eget ønske om at lukke kontoen), (d) ophør eller væsentlig ændring af tjenesten (eller en del deraf), (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige anliggender eller problemer, (f) lange perioder med inaktivitet, (g) din deltagelse i svigagtige eller ulovlige aktiviteter, og/eller (h) manglende betaling af gebyrer, som du skylder i forbindelse med tjenesterne. Lukning af din profil omfatter (a) fjernelse af adgang til alle tilbud i forbindelse med tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, dine rejserplaner, (b) sletning af dit password og alle tilknyttede oplysninger, filer og alt indhold, der knytter sig til eller befinder sig på din konto (eller en del deraf), og (c) spærring for yderligere brug af tjenesten. Derudover accepterer du, at alle begrundede opsigelser foretages efter momondos valg, og at momondo ikke skal være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ophør af din profil eller adgang til oprettede rejseplaner, der er arrangeret ved brug af tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af tjenesten sker for din egen risiko. Tjenesten leveres som den er og forefindes. momondo fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art. momondo garanterer ikke, at (i) tjenesten vil opfylde dine krav, (ii) tjenesten vil være uden afbrydelser, rettidig, sikker eller fejlfri, (iii) de resultater, der kan uddrages fra brug af siden, vil være nøjagtige eller pålidelige, (iv) kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller tilegner dig via tjenesten, lever op til dine forventninger, og (v) eventuelle fejl ved tjenesten vil blive rettet. Oplysningerne, softwaren og tjenesterne på hjemmeside eller i app'en kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Særligt garanterer momondo og dennes tilknyttede virksomheder ikke for nøjagtigheden af, og fraskriver sig ansvar for unøjagtigheder vedrørende, oplysningerne og beskrivelse af hotel, flyselskab og andre rejseprodukter, der vises på denne hjemmeside eller i app'en (herunder, uden begrænsning, fotos, oversigter over hotelfaciliteter, generelle produktbeskrivelser etc.), hvoraf en stor del leveres af de pågældende leverandører. Hotelanmeldelser, der vises på denne hjemmeside eller i app'en, er alene beregnet til at udgøre generelle retningslinjer, og momondo og dennes tilknyttede virksomheder garanterer ikke for nøjagtigheden af disse anmeldelser. momondo og/eller dennes leverandører kan til enhver tid lave forbedringer af og/eller ændringer af denne hjemmeside eller app'en.

momondo afgiver ingen erklæringer vedrørende egnetheden af de oplysninger, produkter og tjenesteydelser, der er vist på denne hjemmeside eller i app'en, til noget formål, og medtagelsen af eller tilbud om salg af et produkt eller en tjenesteydelse på denne hjemmeside eller i app'en udgør ikke en godkendelse eller anbefaling af sådanne produkter eller tjenesteydelser fra momondos side. Alle sådanne produkter og tjenesteydelser leveres uden garanti af nogen art. momondo, dennes tilknyttede virksomheder og/eller disses respektive leverandører fraskriver sig herved alle garantier og bestemmelser, hvad angår disse oplysninger, produkter og tjenester, herunder alle underforståede garantier og bestemmelser vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse.

momondos leverandører, herunder, uden begrænsning, flyselskaber, hoteller, rejsebureauer og rejsearrangører, der leverer rejseydelser eller andre ydelser til eller via momondo, er ikke repræsentanter for eller medarbejdere hos momondo. momondo afgiver ingen garantier, hvad angår de tjenesteydelser, der er leveret af tredjepartsleverandører. momondo er ikke ansvarlig for nogen leverandørs handlinger, fejl, undladelser, erklæringer, garantier, misligholdelse eller uagtsomhed, eller for personskade, død, skade på ejendom eller anden erstatning eller udgifter som følge deraf. momondo har intet ansvar for og foretager ingen tilbagebetaling i tilfælde af forsinkelse, annullering, overbooking, strejke, force majeure eller andre årsager uden for dennes direkte kontrol, og momondo har intet ansvar for nogen yderligere udgift, undladelse, forsinkelse, omdirigering eller handlinger fra en myndigheds side. Momondo og dennes leverandører skal under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skade, pønalt begrundet forhøjet erstatning, erstatning af konkret dokumenteret tab eller følgeskade, der opstår som følge af eller på nogen måde i forbindelse med brugen af denne hjemmeside eller app eller med forsinkelse eller manglende evne til at anvende denne hjemmeside eller app'en, eller for nogen oplysninger, software, produkter og tjenesteydelser, der er erhvervet via denne hjemmeside eller app, eller som på anden måde følger af brugen af denne hjemmeside eller app. Uanset foranstående kan momondos (eller momondos repræsentanters eller leverandørers) samlede, akkumulerede erstatningsansvar i henhold til denne aftale under ingen omstændigheder overstige det beløb, som momondo tjener på den produkt eller tjenesteydelse, der giver anledning til dette erstatningsansvar.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare og skadesløsholde momondo for alle former for krav, sagsanlæg, påkrav, inddrivelse, tab, erstatning, bøder, bod eller andre omkostninger eller udgifter af nogen art eller karakter, herunder, men ikke begrænset til, udgifter til advokat og revisor, fra (i) dig eller på dine vegne ud, over det ansvar, der er beskrevet ovenfor, eller (ii) tredjeparter, og som udspringer af det indhold, du sender, opslår, overfører eller stiller til rådighed via momondos hjemmeside eller app, ved din brug af tjenesten, (iii) en tredjepart, og som skyldes din brug af tjenesten eller en anden persons brug af tjenesten ved anvendelse af din profil og/eller dit password, eller (iv) tredjeparter, og som skyldes din misligholdelse af disse vilkår for brug eller din overtrædelse af en lov eller en tredjeparts rettigheder.

Ingen ulovlig eller forbudt brug

Som en betingelse for din brug af denne tjeneste garanterer du ikke at ville bruge tjenesten til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser og meddelelser. momondo opfordrer dig til at bruge vores tjenesteydelser til deling af rejseoplevelser og planlægning, når blot du følger momondos vilkår for brug og momondos forbud mod spam og upassende indhold.

Navnlig er det forbudt at bruge momondos computersystemer til at sende uønsket materiale, bortset fra det tilladte formål med at dele rejseplaner. Overtrædelse af vores vilkår for brug og spampolitik kan medføre anlæggelse af retssag mod dig og ophør, uden varsel, at din momondo-profil og alle oplysninger og rejseplaner forbundet med den. momondo giver ikke afkald på nogen rettigheder ved at undlade at håndhæve denne politik i hvert eneste tilfælde, hvor den kan finde anvendelse.

Du accepterer ikke at bruge momondos hjemmeside eller app til at:

  • Uploade, opslå, e-maile eller på anden måde stille indhold til rådighed, som er ulovligt, uønsket, truende, groft, injurierende, vulgært, sjofelt, ærekrænkende, trænger sig ind på en anden persons privatsfære, hadefuldt eller racistisk, herunder vedrørende etnisk tilhørsforhold, eller på anden måde stødende.
  • Give sig ud for at være en anden person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en repræsentant for momondo eller et rejsebureau, eller urigtigt at anføre eller på anden måde give et forkert billede af din tilknytning til en person eller enhed.
  • Uploade, opslå, e-maile eller på anden måde stille indhold til rådighed, som du ikke har ret til at stille til rådighed.
  • Uploade, opslå, e-maile eller på anden måde fremlægge uønskede eller uberettigede annoncer, salgsfremmende materiale, "junk mail", "spam" eller foretage nogen anden form for henvendelse.
  • Uploade, opslå, e-maile eller på anden måde stille materiale til rådighed, der indeholder software, virus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er udviklet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr.
  • Påvirke eller afbryde tjenesten eller servere eller netværk, der er forbundet med tjenesten.

Du anerkender, at momondo kan vælge at screene indhold, men at momondo har ret (men ikke pligt) til, efter eget valg, at screene, afvise eller flytte indhold, der er tilgængeligt via tjenesten. Uden at begrænse det foranstående skal momondo og dennes udpegede personer have ret til at fjerne indhold, der strider imod disse vilkår for brug eller på anden måde er stødende. Du accepterer, at du skal evaluere og bære alle risici forbundet med brugen af indhold, herunder enhver form for tillid til nøjagtigheden, fuldstændigheden og anvendeligheden af dette indhold. I den forbindelse anerkender du, at du ikke må henholde dig til noget indhold, der er oprettet af momondo eller indsendt til momondo.

Annoncering og links til tredjepartshjemmesider

Denne hjemmeside indeholder hyperlinks til hjemmesider eller mobilsider, der drives af andre parter end momondo. Sådanne hyperlinks leveres alene til informationsformål. momondo kontrollerer ikke sådanne hjemmesider eller mobilsider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller din brug af dem. momondos medtagelse af hyperlinks til sådanne hjemmesider eller mobilsider er ikke et udtryk for godkendelse af materialet på en sådan hjemmeside eller mobilside eller for nogen tilknytning til deres operatører. Du anerkender og accepterer endvidere, at momondo ikke skal være ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for tab eller skade forårsaget af eller som hævdes at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller henholdelse til indhold, varer eller tjenesteydelser, der stilles til rådighed via en tredjeparts hjemmeside eller mobilside.

Immaterielle rettigheder

Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af momondo til brug for at opnå adgang til tjenesten. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra denne hjemmeside eller app, herunder, uden begrænsning, alle HTML-koder og webkontroller, af momondo eller i henhold til en licens, der er tildelt momondo. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

momondos værktøjer til søgning efter, planlægning af og køb af rejser skal hjælpe brugerne med at vurdere tilgængeligheden af rejserelaterede varer og tjenesteydelser. Du erklærer, at du er mindst 18 år gammel, og at du er myndig til at indgå denne aftale og bruge denne hjemmeside eller app i overensstemmelse med alle vilkår og betingelser heri. Du accepterer at være økonomisk ansvarlig for al din brug af denne hjemmeside eller app (samt for andres brug af din profil, herunder, uden begrænsning, mindreårige, der bor sammen med dig). Du garanterer også, at alle oplysninger, der leveres af dig eller medlemmer af din husstand ved brug af denne hjemmeside og app, er korrekte og nøjagtige.

Du forstår, at alle køb på en tredjeparts hjemmesider eller mobilsider sker i henhold til de vilkår og betingelser, der er anført på leverandørens hjemmeside eller mobilside, og at enhver overtrædelse af en leverandørs vilkår og betingelser for køb kan medføre annullering af din(e) reservation(er) eller køb, at du bliver nægtet adgang til fly, hotel eller bil- eller ferieboligudlejning, eller at du mister eventuelle penge, du har betalt for sådanne reservationer eller køb. Du skal være fuldt ud ansvarlig for alle afgifter, gebyrer, skatter og værdiansættelser, der udspringer af brugen af denne hjemmeside eller mobilside.

Rejsedestinationer

Selvom de fleste rejser gennemføres uden problemer, kan rejser til visse destinationer medføre øget risiko. Ved at gøre rejser til bestemte destinationer tilgængelig erklærer eller garanterer momondo ikke, at rejser til sådanne steder tilrådes eller er uden risiko, og momondo er ikke ansvarlig for tab eller skade, der skyldes rejser til sådanne destinationer.

Gældende lov

Denne aftales vilkår og betingelser skal være omfattet af dansk lov, hvilket også gælder eventuelle tvister, der måtte udspringe af denne aftale eller ved brug af momondos hjemmeside eller app.

En eventuel retssag skal anlægges i København, Danmark, og parterne accepterer herved uigenkaldeligt og ubetinget, at disse domstole skal være eksklusivt værneting for enhver retssag, der udspringer af disse vilkår og betingelser.


Husk

Vi er ikke et rejsebureau, og vi sælger ikke billetter. Hvis du har spørgsmål vedrørende en bestilling, bedes du kontakte rejsebureauet eller luftfartsselskabet.

Feedback
Cookies
momondo.dk anvender cookies til analyse og genkendelse
Læs mere