Indeks over roadtrips

Velkommen til din informationskilde, hvor du kan analysere, hvilke lande er bedst til din roadtrip. Se bedømmelser opdelt i seks kategorier og baseret på 17 forskellige faktorer.

De bedste lande til roadtrip

Når man som rejsende overvejer roadtrip, særligt til et mindre kendt land, er der mange faktorer at tage hensyn til. Der kan dukke forskellige spørgsmål op, hvis svar medvirker til, om et roadtrip går glat eller med bump på vejen. For at give et nemt overblik over disse aspekter, har vi analyseret 31 lande i Europa og opstillet dem efter 17 faktorer i seks forskellige kategorier.

Indekset nedenfor viser, hvor velegnede landene er til roadtrip. Hvert lands endelige score er udledt af det vægtede gennemsnit fra alle faktorerne og er præsenteret på en skala fra 1 til 100. For at tydeliggøre dataen bruger vi dog hver enkelt faktors oprindelige værdier nedenfor. Du kan se landenes score i de enkelte faktorer ved at klikke på faktorikonet.

* Betalingsvejen er blevet kategoriseret fra 1 til 4, hvor 1 er gratis veje, 2 er betaling for visse broer/tunneller, 3 er betaling på nogle motorveje, 4 er tidsbaserede vignetter
** Bemærk, at der ikke er nogen officiel hastighedsbegrænsning i Tyskland, så for at skabe et sammenligningsgrundlag med andre lande har vi tilføjet værdien 160 km/t.

De viste faktorer er angivet med de oprindelige dataværdier, men den samlede score er angivet på en skala fra 1 til 100, hvor 100 er det bedste, og beregningerne er normaliseret. Du kan få flere oplysninger ved at læse om hele metoden.

Vejr

rain drops– Nedbør (mm/år)

– Solskin (timer/år)

Sikkerhed & infrastruktur

odometer – Hastighedsbegrænsninger

warning – Bilulykker (pr. 1.000.000 indbyggere)

safety – Vejkvalitet (1 er det laveste, og 7 er det højeste)

Pris

fuel – FBrændstof (pris pr. liter)

credit-card – Betalingsveje (kategorier 1-4)

bed-king – Hoteller (gnsn. pris/nat)

parking – Parkering (2 t. gadeparkering)

Trafik & bæredygtighed

power – Ladestationer (pr. 100 km2)

mist – Luftforurening (gnsn. eksponering pr. år)

duration-long – Trafikniveau (gnsn. i større byer)

key – Personbiler (pr. 1.000 indbyggere)

Billeje

– Bedømmelser (gnsn. for alle udlejningsfirmaer)

car – Pris (gnsn. pr. dag)

Natur & seværdigheder

poi – UNESCO Verdensarv (pr. 100 km2)

eco – Naturens tiltrækningskraft (1 er det laveste, og 7 er det højeste)

Viden fra undersøgelsen

Scorerne i denne undersøgelse er opdelt i seks forskellige kategorier: Vejr, Sikkerhed & infrastruktur, Pris, Trafik & bæredygtighed, Billeje og Natur & seværdigheder. Hver enkelt kategori bruger flere faktorer med forskelig vægt afhængig af hvor vigtig kategorien er for et roadtrip.

De lande, der har den bedste score til et roadtrip, er sandsynligvis lande med tiltrækkende priser, gode vejforhold, masser af natur, konkurrencedygtige priser på billeje og lavt trafikniveau. De lande, der er vurderet som mindre attraktive til et roadtrip, er derfor også dem, der sandsynligvis har højere priser, dårligere vejforhold og/eller ikke har så meget natur.

Hvorfor er Portugal, Spanien og Luxembourg i top 3?

Portugal kom ind på en førsteplads som det bedste land i Europa til et roadtrip. Det skyldes, at Portugal scorede godt på forskellige vigtige faktorer, herunder vejkvalitet, tiltrækkende natur og seværdigheder samt priser på billeje. Landet scorede også godt på solskinstimer og der er meget lidt luftforurening og trafik.

Spanien kom ind på en andenplads på grund af mange af de samme årsager som Portugal: gode vejforhold, spændende natur og seværdigheder samt masser er solskin og meget lidt regn. Landet har også meget få bilulykker og billeje til fornuftige priser.

Selvom Luxembourg ikke scorede højt på vejret, kom det ind på en tredjeplads pga. landets fantastiske, men ofte oversete, natur og seværdigheder. Desuden har Luxembourg rimelige priser på billeje, overnatning og brændstof samt gratis vejnet, som gør det billigere at udforske landet.

Metode

Udsigt over klipper ned mod havet i Portugal.

Kategorivindere

Dyk ned i de seks kategorier nedenfor for at se styrker og svagheder i de enkelte lande. Her kan du også se, hvordan landene vurderes ud fra specifikke faktorer, ved at klikke på konerne.

Vejr

#1 Spanien

Det kommer ikke som en overraskelse, at vejret i Spanien er fantastisk. En kombination af meget lidt nedbør og flest solskinstimer gør Spanien til det ideelle land til et solfyldt roadtrip.

Par, der nyder solskinsvejret, på bilferie i Spanien.

 

Søg efter biler i Spanien

Sikkerhed & infrastruktur

#1 Schweiz

Schweiz er et meget sikkert land at køre i. Det kommer ind på en førsteplads som det land, der har færrest bilulykker om året, og det har også de bedste vejforhold. Generelt har de lande, som scorede godt her, færre bilulykker og gode vejforhold.

 

Søg efter biler i Schweiz

Glad familie på roadtrip.

Pris

#1 Ukraine

Denne kategori vurderer et land ud fra priserne på brændstof, overnatning, parkering samt eventuelle betalingsveje. Ukraine kommer ind på en førsteplads pga. billigt brændstof, meget konkurrencedygtige priser på overnatning, gode priser på parkering og gratis vejnet.

Ung pige på bagsædet, der nyder bilturen.

 

Søg efter biler i Ukraine

Trafik & bæredygtighed

#1 Holland

Denne kategori omfatter faktorer, som påvirker trafikforholdene, f.eks. luftforurening, trafikmængde samt antallet af biler pr. 1.000 indbyggere. Der tages også højde for antallet af ladestationer til dem, som lejer en miljøvenlig bil. Holland har utrolig mange ladestationer i forhold til landets størrelse samt relativt få biler i forhold til befolkningstallet. Generelt har lande, som scorer godt i denne kategori, et lavere trafikniveau end andre lande.

 

Søg efter biler i Holland

Pige, der oplader en elbil.

Billeje

#1 Slovakiet

Denne kategori vurderer landene ud fra, hvor meget det koster at leje en bil, men også ud fra bedømmelserne på biludlejningsfirmaerne. Slovakiet kom ind på en førsteplads med en vinderkombination af den næstbilligste billeje og fremragende bedømmelser af biludlejningsfirmaerne.

Ældre par, der kører i en lejebil.

 

Søg efter biler i Slovakiet

Natur & seværdigheder

#1 Schweiz

Denne kategori omfatter to faktorer, man ofte tænker på, når man overvejer et roadtrip, nemlig hvor tiltrækkende landets natur er, og hvor man kan støde på UNESCO kulturarv. Schweiz tager prisen med de majestætiske bjerge, søer og skove, men også som det land, der har tredjeflest steder på verdensarvslisten i Europa i forhold til landets størrelse.

 

Søg efter biler i Schweiz

Imponerende udsigt over landskab i Schweiz.

Metode til indeks over roadtrips

Der er blevet indsamlet data i seks kategorier for at opstille de europæiske lande på en liste ud fra deres egnethed til roadtrips: vejr, sikkerhed og infrastruktur, pris, trafik og bæredygtighed, billeje samt natur og seværdigheder.

Inden for disse kategorier er der blevet defineret 17 faktorer for at nå frem til et fyldestgørende overblik over de aspekter, som rejsende kan støde på og være interesserede i, når de beslutter destinationen for deres roadtrip.

Der er medtaget 31 europæiske lande i analysen. De resterende europæiske lande er blevet udelukket på grund af mangelfulde data.

Alle kilder er blevet tilgået, og data fra dem er indhentet mellem den 22. februar og den 10. marts 2021. De indsamlede tal er baseret på de nyeste data. Se hele listen over datakilder.

  1. Hver af de 17 faktorer er blevet vægtet ud fra dens betydning (1 er det laveste og 5 er det højeste). Naturens tiltrækningskraft anses for at være den primære drivkraft for turisme og er derfor blevet tillagt størst betydning. Den efterfølges af kulturarv, vejkvalitet og en række forskellige prisfaktorer, som har indflydelse på en beslutning om en bilferie. Andre faktorer i vejrkategorien samt faktorer, der ikke anses for at have stor betydning for beslutningen om destinationen for et roadtrip, er blevet vægtet lavere (f.eks. antal personbiler pr. capita).
  2. Værdierne i de enkelte faktorer blev først normaliseret ved hjælp af formler: score = 10 * (x – min.(x)) / (maks.(x) – min.(x)) og score = 10 – 10 * (x – min.(x)) / (maks.(x) – min.(x)) for omvendte værdier (f.eks. bilulykker, hvor en lavere værdi er bedre).
  3. Faktorernes vægtede gennemsnitsscore er beregnet for hvert land.
  4. Til slut er faktorernes vægtede gennemsnitsscore blevet normaliseret ved hjælp af formlen score = 99 * ( ( (x – min.(x) ) / ( (maks.(x) – min.(x) ) ) + 1 for at nå frem til den endelige score på en skala mellem 1 og 100 (hvor 1 er den laveste og 100 er den højeste score).

Samme procedure er blevet anvendt separat for scorer i de enkelte kategorier for at fastslå vinderne af kategorierne.

Datakilder og definition af faktorer

Vejr:

Kategorien Vejr omfatter to faktorer:

Solskin
Gennemsnitligt antal solskinstimer pr. år i et land baseret på gennemsnittet i de større byer.
Kilde: Wikipedia

Nedbør
Gennemsnitlig mængde nedbør (mm pr. år).
Kilde The World Bank


Sikkerhed og infrastruktur:

Kategorien Sikkerhed og infrastruktur omfatter tre faktorer:

Hastighedsbegrænsninger
Den højeste hastighedsgrænse er blevet taget i betragtning (dvs. på motorveje eller den næsthøjeste hastighedsgrænse, hvis der ikke findes nogen motorveje). Der findes ingen hastighedsbegrænsning i Tyskland, så for at kunne sammenligne med andre lande er den blevet fastsat til 160 km/t.
Kilde: Wikipedia

Bilulykker
Bilulykker, der forårsager personskade og død, pr. 1.000.000 indbyggere.
Kilde: OECD (2021), Road accidents (indicator). doi: 10.1787/2fe1b899-en (tilgået den 10. marts 2021)

Vejkvalitet
Vejkvalitetsfaktoren måles på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).
Kilde: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018


Pris:

Kategorien Pris omfatter fire faktorer:

Betalingsveje
Landene er blevet opdelt i fire gruppe ud fra deres tilgang til betalingsveje:

1 – Gratis motorveje
2 – Betaling kun for visse broer/tunneller
3 – Betaling ved betalingsanlæg (fast pris eller baseret på afstand)
4 – Betaling for motorvej via vignetter (tidsbaseret)

Disse fire grupper er blevet vægtet med 1 som det bedste og 4 som det værste. Da det er svært at sammenligne afstand og tid, er betalingsmetoderne blevet forenklet, så vignetter rangerer lavest, da det er en uundgåelig omkostning.
Kilde: Tolls.eu

Brændstofpriser
Euro-super 95, pris (USD) for 1 liter.
Kilde: GlobalPetrolPrices.com (data fra 8.-14. februar 2021)

Hotelpriser
Gennemsnitlige hotelpriser pr. nat i USD for standarddobbeltværelse på tværs af alle hoteltyper. Priserne er baseret på en søgningsperiode fra 1/1/2021 til 23/2/2021 med en rejseperiode fra 1/4/2021 til 31/21/2021.
Kilde: momondos interne data

Parkeringspriser
Gennemsnitlige priser i USD for 2 timers gadeparkering. Data fra 2019 (Global Parking Index) eller de senest tilgængelige data (beregnet som et gennemsnit af de store byer i et land).
Kilde: Parkopedia Global Parking Index 2019 og websitet (tilgået den 22. februar 2021)


Trafik og bæredygtighed:

Kategorien Trafik og bæredygtighed omfatter fire faktorer:

Ladestationer
Beregnet som det samlede antal ladestationer pr. 100 km2.
Kilde: Open Charge Map

Personbiler pr. capita
Personbiler pr. 1.000 indbyggere.
Kilder: Eurostat, Statice.is, Wikipedia

Trafikniveau

Gennemsnitligt trafikniveau (2020) udtrykt i procent og beregnet som et gennemsnit af de større byer.

Kilde: TomTom Traffic Index 2020

Luftforurening
Fine partikler (PM2,5) er den luftforurening, der er til størst fare for sundheden globalt. Dataene henviser til en eksponering af befolkningen på over 10 mikrogram/m3 og er udtrykt i gennemsnit pr. år.
Kilde: OECD (2021), Air pollution exposure (indicator). doi: 10.1787/8d9dcc33-en (tilgået den 10. marts 2021)


Billeje:

Kategorien billeje omfatter to faktorer:

Biludlejningsfirmaer

Den gennemsnitlige bedømmelse af alle biludlejningsfirmaer i et land på en skala fra 1 til 100, hvor 100 er det bedste.

Kilde: momondos interne data

Priser på billeje

Gennemsnitlige priser for billeje pr. dag i USD og på tværs af alle biltyper. Priserne er baseret på en søgningsperiode fra 1/1/2021 til 23/2/2021 med en rejseperiode fra 1/4/2021 til 31/21/2021.

Kilde: momondos interne data


Natur og seværdigheder:

Kategorien Natur og seværdigheder omfatter to faktorer:

UNESCOs verdensarvsliste

Antallet af steder på UNESCOs verdensarvsliste er beregnet pr. 100 km2 ud fra det samlede antal steder i et land.

Kilde: UNESCO verdensarvsliste

Naturens tiltrækningskraft

Det omfang hvormed internationale turister besøger et land primært på grund af dens natur (dvs. parker, strande, bjerge, dyreliv osv.) (1 = slet ikke; 7 = i høj grad).

Kilde: World Economic Forum, “Travel and Tourism Competitiveness Report 2019”